طب سنتی دکتر درودی برای پیشگیری از بیماری ها به  روش زندگی صحیح تاکید دارد .طب سنتی بر این اصل، که برای هر کدام از افراد لازم است تا تغذیه ای متناسب با مزاج و مشخصات خود داشته باشند، استوار است . طب سنتی دکتر درودی  معتقد است، هر فرد اگر طبیعت مزاج یا ارگانیسم بدنش را نسبت به غذاهای سرد ‏یا گرم تشخیص دهد و در مصرف آن ها اعتدال داشته باشد، دچارعوارض گوارشی ‏و … نخواهد شد.‏ در کل طب سنتی بیماری ها را به 3 دسته ی بیماری های سوء مزاجی، سوء ترکیبی و بیماری های تفرق و اتصال تقسیم می کند.

برخی روش های درمانی در طب سنتی

1گیاه درمانی

2_  ماساژ درمانی

3_ حجامت و بادکش درمانی

4_  زالو درمانی

 

اصول طب سنتی:

اصول طبابت در طب سنتی بر چهار طبیعت مزاج انسان است. این چهار طبیعت عبارت اند از:

  • بلغم
  • صفرا
  • سودا
  • خون

که بر سردی و گرمی مزاج، با توجه به مشخصات فرد بیمار درمان می شود.

طب سنتی بیماری ها را به 3 دسته تقسیم می کند :

  • بیماری های سوء مزاجی
  • سوء ترکیبی
  • بیماری های تفرق و اتصال

در طب سنتی مواد غذایی سرد، موجب سستی و بی حالی، رنگ پریدگی، پرخوابی، بی حوصلگی و کاهش نیروی جنسی می شوند و ارزش غذایی منفی دارند.